SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Arabuluculuk Sertifika Programı -13

24.10.2016

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Programı – 13

Eğitim Programı ve Katılımcılar:

Adalet Bakanlığı tarafından Arabuluculuk Eğitimi vermekle yetkilendirilen ve bir Devlet Üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi ile Sürekli Eğitim Merkezi, “Arabuluculuk Eğitimi”ni yürütmektedir.

İlgili mevzuat gereği Arabuluculuk Eğitimine, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınava girme hakkına sahip olabilmek için, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösterir “Eğitim Katılım Belgesi”nin alınması gerekmektedir.

Eğitim Süresi:

3 Hafta Sonu 48 saat (Cumartesi-Pazar, 09.00-18.00 arası)

Eğitim Programının Ücreti:

Ücret 1.200 TL.’dir. İstanbul Barosu Avukatlarına ise 1.000 TL.’dir.

10-20 kişilik grup halinde kişi başı 900 TL.; 20’den daha fazla grup halinde kişi başı 800 TL.’dir. Grup halinde başvurularda ücret toplu halde yatırılmalıdır. Ancak her bir katılımcı için ayrı ayrı fatura düzenlenebilecektir.

Eğitim Yeri:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüsü C-Blok, Kadıköy / İstanbul

Kayıt ve

Banka Hesap

Bilgileri:

İlişikteki ÖNKAYIT FORMU doldurulup umit.gezder@medeniyet.edu.tr adresine ekli dosya biçiminde gönderilerek kesin kayıt yaptırılmalıdır.

Banka Hesap Numarası:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermeye İşletmesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çemenzar şubesi, Şube kodu: 900,

   

Hesap Numarası: 900-63630679-5001 ÇEMENZAR/İSTANBUL ŞUBESİ TRY           

IBAN: TR210001000900636306795001              

Göztepe DV. / 4810578219

Arabuluculuk Eğitimi Kursu bedeli olduğu belirtilmelidir.

Grup halinde başvurularda tüm ücret tek bir kere yatırılıp gruptaki kişilerin adları da belirtilmelidir.

İrtibat Telefonları:

0216 280 33 33 (Santral)

Eğitim Tarihi:

12.11.2016– 27.11.2016 (üç hafta sonu)

Asgari ve Azami Katılımcı Sayısı:

15-25 Kişi

*Katılımcı sayısı 15 kişiden az olması durumunda Eğitim Programı açılmayacaktır.

*İlk başvuran 25 kişiden sonraki başvurular, ancak 14.Grup Eğitim için kabul edilebilecektir.

Koordinatör

Doç. Dr. Ümit GEZDER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Fakülte: 0216 280 24 01

E-Posta: umit.gezder@medeniyet.edu.tr             

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1. Hukuk Fakültesi Diploması (Noter veya resmi kurum onaylı)
  2. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, herhangi bir meslekte 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir onaylı belge. (İlgili kurumlardan çalışılan tarihleri gösterir onaylı belge.

Barodan belge alınması halinde Hukuk Fakültesi Diploması’nın teslimi gerekmemektedir.)

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. 1 fotoğraf
  3. Eğitim Programı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

Eğitici(ler):

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ile diğer Fakültelerden ilgili Öğretim Üyeleri

Devam Durumu:

Eğitime devam zorunludur. Ancak derslerin sadece 1/12’sine, yani 4 saatine devam etmeme hakkı bulunmaktadır.

Sınav:

Bu Eğitim programı için sınav yapılmayacaktır.

Katılım Belgesi:

Bu Programa yeterli katılımı sağlayıp, Programı başarı ile tamamlayanlara Arabuluculuk Eğitimini Tamamladığını Gösterir “Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir.

  

EĞİTİM PROGRAMI

Saat

12 KASIM

13 KASIM

19 KASIM

20 KASIM

26 KASIM

27 KASIM

9:00

Arabuluculuğa Giriş I

İletişim Becerileri

Toplantı Yönetimi

Müzakere Yöntemleri

Arabuluculuk Etik Kuralları

Örnek Uyuşmazlık Çözümü II

10:00

Arabuluculuğa Giriş I

İletişim Becerileri

Toplantı Yönetimi

Müzakere Yöntemleri

Arabuluculuk

Etik Kuralları

Örnek Uyuşmazlık Çözümü II

11:00

Arabuluculuğa Giriş I

Beden Dili  

Toplantı Yönetimi

Müzakere Yöntemleri

Arabuluculuk Etik Kuralları

Uygulama Gözetimi II

12:00

Arabuluculuğa Giriş I

Beden Dili

Toplantı Yönetimi

Müzakere Yöntemleri

Arabuluculuk Etik Kurallar

Uygulama Gözetimi II

Öğlen Arası: 13:00-14:00

14:00

Arabuluculuğa Giriş II

Sorun Çözme Becerileri

Arabuluculuk Süreci I

Uyuşmazlık Analizi ve Çözüm Yöntemleri

Örnek Uyuşmazlık Çözümü I

Örnek Uyuşmazlık Çözümü III

15:00

Arabuluculuğa Giriş II

Sorun Çözme Becerileri

Arabuluculuk Süreci I

Uyuşmazlık Analizi ve Çözüm Yöntemleri

Örnek Uyuşmazlık Çözümü I

Örnek Uyuşmazlık Çözümü III

16:00

Arabuluculuğa Giriş II

Sorun Çözme Becerileri

Arabuluculuk Süreci II

Uyuşmazlık Analizi ve Çözüm Yöntemleri

Uygulama Gözetimi I

Uygulama Gözetimi III

17:00

Arabuluculuğa Giriş II

Sorun Çözme Becerileri

Arabuluculuk Süreci II

Uyuşmazlık Analizi ve Çözüm Yöntemleri

Uygulama Gözetimi I

Uygulama Gözetimi III

NOT: Bu Programdaki derslerin yerleri, zorunluluk halinde değiştirilebilir. Zorunluluk halinde derslerin başlangıcı ötelenebilir.

Not: Formu eksiksiz biçimde doldurarak umit.gezder@medeniyet.edu.tr adresine ekli dosya olarak gönderiniz. Onay verildikten sonra ücreti ödeyerek evraklarla birlikte kayıt yaptırınız.

BAŞVUR

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
24.10.2016 Arabuluculuk Başvuru Formu