SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Eğitimciler ve Okul Yöneticileri İçin Etkili İletişim Becerileri Eğitimi - 2 - UZAKTAN EĞİTİM

30.09.2017

Okul ve Eğitim Yöneticileri İçin Etkili İletişim Becerileri Eğitimi - 2 - UZAKTAN EĞİTİM

IMUSEM706-02

Eğitim Tarihi

Eğitim: 31 Ekim - 02 - 04 - 07 - 09 - 11 Kasım 2017

Sınav: 17 Kasım 2017

Eğitimin Süresi

7 (Yedi) Gün -  14 Saat

20.00 - 21.30

Ücret

125,00 TL (%8 KDV)

Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyelerine ücretsizdir.

Kamu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve yönetici yardımcılarına %25 indirim (93,00 TL + %8 KDV = 101,25 TL)

İndirim oranları için tıklayınız.

Kontenjan 10 - 100
Eğiticiler

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÖZAY (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Murat BÜLBÜL (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı)

Dr. İsmail TONBULOĞLU (Yıldız teknik Üniversitesi Enformatik Bölümü)

Dr. Serkan DEMİR (Beşiktaş BİLSEM Sınıf Öğretmeni)

Enver ULAŞ (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü)

Koordinatör Arş. Gör. Funda YEŞİL (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı)
Eğitim Mekanı Uzaktan Eğitim

Amaç

Etkili iletişim eğitimciler ve okul yöneticileri için temel yeterlik alanlarından biridir. Bu eğitim temel iletişim yeterlikleri olan etkin dinleme, empati, sen ben dili yanında kurumsal iletişim, sosyal medya iletişimi, yazılı-sözlü iletişim ve beden dili konularında eğitimci ve okul yöneticilerinin bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimciler ve okul yöneticileri, öğrencilerle, velilerle, birbirleriyle, toplumla, medyayla ve üstleriyle sürekli bir iletişim halindedirler. Eğitimin amaçlarına ulaşması ve okul toplumunun birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olabilmeleri güçlü bir iletişim kültüründen geçmektedir. Eğitimci ve okul yöneticileri, etkin iletişim becerilerine sahip olduklarında okulun kurumsal ve akademik amaçları, çok daha hızlı, huzurlu ve güvenli gerçekleşmektedir.

İçerik

 1. İletişim teorileri ve iletişimin eğitimdeki rolü,
 2. Etkili iletişim teknikleri, araçları ve kuralları ,
 3. Empati, ben-sen dili,
 4. Etkin dinleme,
 5. Yazılı ve sözlü iletişim,
 6. Beden dili,
 7. Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler,
 8. Medya, sosyal medya iletişimi.

Eğitim Çıktıları

 1. İletişimin bireysel ve toplumsal yaşamdaki rolünü ve önemini bilir.
 2. İletişimin eğitimdeki rolünü ve önemini bilir.
 3. Etkili iletişim tekniklerini, araçlarını ve kurallarını bilir.
 4. Empati kurar.
 5. Farklı iletişim araçlarını etkin bir biçimde kullanır.
 6. Etkili dinler.
 7. Yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 8. Beden dilini etkili bir biçimde kullanır.
 9. İletişim araçları ile iletişim kurallarını bilir ve uygular.
 10. Medya ve halkla ilişkileri etkin bir biçimde sürdürür. 

Yöntem

Program, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26 Mayıs 2017 akşamları 20.00-21.30 saatleri arasında canlı (senkron) olarak yapılacaktır. Programa, canlı eğitimin yapıldığı zamanlarda katılamayan kursiyerler, daha sonra ilgili dersin kayıtlarını sistemden izleyebileceklerdir.

Program senkron uzaktan eğitim yoluyla uygulanacaktır. Katılımcılar eğitim sırasında yazılı ya da sesli olarak derse katılabilecektir. Soru-cevap yöntemiyle eğitimciyle iletişime geçebilecektir. Eğitim sırasında örnek olay uygulamaları, doküman inceleme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Sertifikalandırma

Programı %70 oranında takip eden bütün katılımcılara, “Etkili İletişim Becerileri Kursu Katılım Belgesi” verilecektir. Kurs sonunda yapılacak uzaktan yazılı sınavda başarılı olanlara İMÜ onaylı “Etkili İletişim Becerileri Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar elden imza karşılığı ya da kargo ile teslim edilecektir.

Ölçme - Değerlendirme

Program sonunda İnternet üzerinden tek oturumluk uzaktan yazılı sınav uygulanacaktır. Sınav tarihi, zamanı ve sonuçların duyurulması ile ilgili detaylar kesin kayıt gerçekleştikten sonra bildirilecektir.

Hedef Kitle

 • Okul müdürleri,
 • Okul müdür yardımcıları,
 • Eğitim yöneticileri,
 • Öğretmenler,
 • Etkili iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler.

Sistem Gereksinimleri

Programa, internet bağlantısı olan masaüstü bilgisayarınızdan, dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da mobil telefonunuzdan bağlanabilirsiniz. Yankı olmaması ve yüksek ses kalitesi için kulaklıkla dinlemeniz önerilmektedir.

Programın Sunulacağı Sanal Sınıf Web Adresi

http://www.medeniyet.buluttakademi.com

Kullanıcı adınız ve şifreniz, kaydınız tamamlandıktan sonra size gönderilecektir.

Programa Kayıt Olma Şekli

1. Adım: Aşağıdaki BAŞVUR butonuna tıklayarak ön başvurunuzu yapınız.

2. Adım: Başvuru teyit epostası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ilk taksit tutarını yatırınız.

3. Adım: Ödeme dekontunuzu oncuyoneticiler@gmail.com adresine eposta yoluyla gönderiniz.

4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit epostası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır.

Not: Programa kayıt olmak için ödeme yaptığınız halde geçerli bir sebepten programa devam edemeyecek olursanız, dersler başlamadan 3 (üç) iş günü önce iade talebinde bulunanlara 20 TL kayıt ücreti kesildikten sonra kalan ücretin tamamı, iade edilecektir.

İletişim

İMUSEM

Fatma AVCI

imusem@medeniyet.edu.tr

0 216 280 34 83

Bu program İMÜSEMİMUZEM ve Öncü Yöneticiler işbirliği ile yürütülmektedir.

BAŞVUR