SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

31.05.2018

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

IMUSEM331-01

Eğitim Tarihi

14 Nisan - 06 Mayıs 2018

Eğitimin Süresi

60 Saat

Hafta Sonu (Cumartesi-Pazar)

09.30 - 16.00

Ücret

2.250,00 TL (+%8 KDV)

İndirim oranları için tıklayınız.

Kontenjan 15 - 25
Eğiticiler

Mahmut ÇOLAK (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi)

Salih BİLGİN (İMÜ Genel Sekreter Yardımcısı)

Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Eğitim Mekanı

İMÜ Altunizade Yerleşkesi

Amaç
Çalışma hayatının en önemli aktörleri olan işverenler ile işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde hak ve yükümlülüklerinin, güncel uygulamalar çerçevesinde, sade bir dille anlatılması; karşılaşılabilecek muhtemel sorunların analizi ve iş hayatında sıkça yapılan hataların engellenmesi için alınacak tedbirlerin aktarılması ve bu kapsamda çalışma hayatına çözüm odaklı bakış açısının sağlanması.

Hedef Kitle
İşverenler, üst düzey yöneticiler, profesyonel insan kaynakları – personel birim uzmanları, bordro uzmanları, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında kariyer planlaması yapan yeni mezunlar.

Başvuru Koşulları

TC Kimlik belgesi fotokopisi,

Sertifika program ücretinin yatırıldığına dair dekont,

Sertifika kargo gönderimi için güncel adres bilgisi.

Ölçme Değerlendirme Yöntemi
Sertifika programı sonunda yapılacak olan çoktan seçmeli sınav.

Sertifikalandırma
Verilen eğitimin % 70’ine katılmış olmak gerekmektedir. Sınav başarı puanı 70’dir.
Eğitimi tamamlayanlara “Katılım Belgesi” verilecektir. Sertifikalar elden imza karşılığı ya da kargo ile teslim edilecektir.

Mahmut ÇOLAK

1971 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra üniversiteyi 1990 yılında kayıt yaptırdığı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1994 yılında mezun oldu.

1999 yılında SSK Genel Müdürlüğünde sigorta müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında SSK sigorta müfettişi, 2007 yılında SGK müfettişi, 2014 yılında SGK başmüfettişi kadrosuna atandı.

ÇOLAK, aynı zamanda C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisidir.

Uzmanlık alanı ile ilgili olarak ilk defa 1999 yılında makale yazarlığına, 2004 yılında kitap yazarlığına başladı. Bugüne kadar hakemli hakemsiz dergilerde (yaklaşım dergisi, maliye postası dergisi, lebib yalkın dergisi, mahalli idareler dergisi, belediye dünyası dergisi, mali hukuk dergisi, mali yönetim ve denetim dergisi, mali klavuz dergisi gibi) 600 makalesi ve 40 adet kitabı yayımlandı. Yine uzmanlık alanı ile ilgili başta üniversiteler, belediyeler, belediye birlikleri, il özel idareleri, kalkınma ajansları, bakanlıklar gibi kamu idarelerinde ve kurumlaşmış özel sektörde çağrılı ve çağrısız olmak üzere çok sayıda konferans, hizmet içi eğitim ve seminere konuşmacı olarak katıldı.

Eğitmenliği yanında Personel Mevzuatı, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Etik Mevzuatı, Eğiticilerin Eğitimi, Etkili İletişim ve Beden Dili konularında eğitim aldı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Salih BİLGİN

1974'te Nevşehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra;  Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünde Ön Lisans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finans Bölümünde lisans, Ahmet Yesevi Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamıştır.

Maliye Bakanlığı'nda 1999 yılında başladığı memuriyet görevinde bugüne kadar memur, şef, müdür yardımcısı, müdür ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Nevşehir, Amasya ve Çankırı illerinde kamu görevlerinde bulunduktan sonra Üniversitemizde ki görevine başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ödeme Bilgileri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermeye İşletmesi 
T.C. ZİRAAT BANKASI
Çemenzar Şubesi
Şube Kodu: 900
IBAN: TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01
(IMUSEM331-01 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı ücreti olduğunu belirtiniz.)
Ücret, havale veya EFT yoluyla ya da kredi kartı ile ödenebilir. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenlerin imusem@medeniyet.edu.tr adresine eposta ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Elden ödeme alınmamaktadır.

Programa Kayıt Olma Şekli
1. Adım: Aşağıdaki BAŞVUR butonuna tıklayarak ön başvurunuzu yapınız.
2. Adım: Başvuru teyit epostası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ilk taksit tutarını yatırınız.
3. Adım: Ödeme dekontunuzu imusem@medeniyet.edu.tr adresine eposta yoluyla gönderiniz.
4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit epostası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır.
Not: Programa kayıt olmak için ödeme yaptığınız halde geçerli bir sebepten programa devam edemeyecek olursanız, dersler başlamadan 3 (üç) iş günü önce iade talebinde bulunanlara 50 TL kayıt ücreti kesildikten sonra kalan ücretin tamamı, iade edilecektir.

İletişim
Kurs kapsamı hakkında bilgi almak için 
Mahmut ÇOLAK
mahmutcolak44@gmail.com

Salih BİLGİN
salih.bilgin@medeniyet.edu.tr

Başvuru, kayıt ve ücretler hakkında bilgi almak için
Fatma AVCI
imusem@medeniyet.edu.tr
imusem01@gmail.com
0 216 280 34 83

BAŞVUR