SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Okulda Bütçe Yönetimi Eğitimi - 2 - UZAKTAN EĞİTİM

30.09.2017

Okulda Bütçe Yönetimi Eğitimi - 2 - UZAKTAN EĞİTİM

IMUSEM707-02

Eğitim Tarihi

Eğitimin Süresi

7 (Yedi) Gün -  14 Saat

18.00 - 19.30

Ücret

İndirim oranları için tıklayınız.

Kontenjan 100
Eğiticiler

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı)

Dr. Halil ALTINDAĞ (İMÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı)

Selami KEÇECİ (İMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

Koordinatör Arş. Gör. Feride ÖKSÜZ GÜL (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Bilimleri Yönetimi Anabilim Dalı)
Eğitim Mekanı Uzaktan Eğitim

Amaç

Okul yöneticilerine okulda bütçe yönetimi konusunda mevzuat ve uygulama konusunda bilgi vermek ve bütçenin etkin, mevzuata uygun ve sürdürülebilir yönetimi konusunda tutum ve becerilerini geliştirmektir.

Okul yöneticilerinin sorumluluk alanlarından biri de okul bütçesini yönetmektir. Okul bütçesi, Genel Bütçeden ayrılan paylar, kira gelirleri, proje fonları, bağışlar vb farklı kalemlerden oluşmaktadır. Okul yöneticilerinin okulun resmi hesaplarına giren bütçeyi usulüne uygun olarak kullanmaları gerekmektedir. Bütçe kullanımı sırasında yapılan küçük hatalar önemli sonuçlara mal olabilmektedir. Bu da okul yöneticilerinin motivasyonlarını kırmaktadır.

Bu eğitim ile okulda bütçe kullanımına ilişkin Okul Aile Birliği mevzuatı ve Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat incelenecek, satın alma, kiralama, personel çalıştırma vb işlemler için kullanılacak belgeler süreçler örneklerle açıklanacaktır.

İçerik

 1. Okul-Aile Birliklerinin teşkilat yapısı, görevleri, yetkileri ve gelirleri,
 2. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi,
 3. Mal ve hizmet alımı, servis araçlarının kiralanması,
 4. Personel çalıştırma işlemleri, sigorta ve vergi mükellefiyetleri,
 5. İhale yapma ve doğrudan temin işlemleri,
 6. Teknik şartname hazırlama ve piyasa araştırması yapma,
 7. Mal ve hizmet kabulü, tahakkuk ödemeleri, faturalandırma,
 8. Proje bütçelerinin kullanımı,
 9. Okul Aile Birliklerinin mali mükellefiyetleri, defter ve kayıtları.

Eğitim Çıktıları

1. Okul-Aile Birliklerinin teşkilat yapısını, görevlerini ve gelirlerini bilir.

2. Mal ve hizmet satın alma, kiralama ve kiraya verme işlemlerini yapar.

3. Personel sigorta işlemlerini yürütür.

4. Proje bütçelerini usulüne uygun kullanır.

5. Okul bütçesini izlemek üzere defter ve kayıtları tutar.

Yöntem

Program, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26 Mayıs 2017 akşamları 18.00-19.30 saatleri arasında canlı (senkron) olarak yapılacaktır. Programa, canlı eğitimin yapıldığı zamanlarda katılamayan kursiyerler, daha sonra ilgili dersin kayıtlarını sistemden izleyebileceklerdir.

Program senkron uzaktan eğitim yoluyla uygulanacaktır. Katılımcılar eğitim sırasında yazılı ya da sesli olarak derse katılabilecektir. Soru-cevap yöntemiyle eğitimciyle iletişime geçebilecektir. Eğitim sırasında örnek olay uygulamaları, doküman inceleme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Sertifikalandırma

Programı %70 oranında takip eden bütün katılımcılara, “Okulda Bütçe Kullanımı Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir. Kurs sonunda yapılacak uzaktan yazılı sınavda başarılı olanlara İMÜ onaylı “Okulda Bütçe Kullanımı Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar elden imza karşılığı ya da kargo ile teslim edilecektir.

Ölçme - Değerlendirme

Program sonunda İnternet üzerinden tek oturumluk uzaktan yazılı sınav uygulanacaktır. Sınav tarihi, zamanı ve sonuçların duyurulması ile ilgili detaylar kesin kayıt gerçekleştikten sonra bildirilecektir.

Hedef Kitle

 • Okul müdürleri
 • Okul müdür yardımcıları
 • Eğitim yöneticileri
 • Öğretmenler
 • Okul-aile birliği üyeleri
 • Proje yöneticileri
 • Kamuda bütçe kullanımına ilgi duyanlar

Sistem Gereksinimleri

Programa, internet bağlantısı olan masaüstü bilgisayarınızdan, dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da mobil telefonunuzdan bağlanabilirsiniz. Yankı olmaması ve yüksek ses kalitesi için kulaklıkla dinlemeniz önerilmektedir.

Programın Sunulacağı Sanal Sınıf Web Adresi

http://www.medeniyet.buluttakademi.com

Kullanıcı adınız ve şifreniz, kaydınız tamamlandıktan sonra size gönderilecektir.

Son Başvuru Tarihi

Ödeme Bilgileri

Kuveyttürk Katılım Bankası

Ümraniye Şubesi

Öncü Eğitimciler Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.

IBAN: TR73 0020 5000 0936 2625 9000 02

(İMUSEM707-02 Okulda Bütçe Yönetimi Eğitimi - 2 - UZAKTAN EĞİTİM ücreti olduğunu belirtiniz.)

Ücret, havale veya EFT yoluyla ya da kredi kartı ile ödenebilir. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenlerin imusem@medeniyet.edu.tr adresine eposta ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Elden ödeme alınmamaktadır. 

Programa Kayıt Olma Şekli

1. Adım: Aşağıdaki BAŞVUR butonuna tıklayarak ön başvurunuzu yapınız.

2. Adım: Başvuru teyit epostası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ilk taksit tutarını yatırınız.

3. Adım: Ödeme dekontunuzu oncuyoneticiler@gmail.com adresine eposta yoluyla gönderiniz.

4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit epostası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır.

Not: Programa kayıt olmak için ödeme yaptığınız halde geçerli bir sebepten programa devam edemeyecek olursanız, dersler başlamadan 3 (üç) iş günü önce iade talebinde bulunanlara 20 TL kayıt ücreti kesildikten sonra kalan ücretin tamamı, iade edilecektir.

İletişim

Başvuru, kayıt ve ücretler hakkında bilgi almak için

Suphi Nafi ÖZTÜRK

oncuyoneticiler@gmail.com

0 216 640 10 55

Kurs kapsamı hakkında bilgi almak için 

Akademik Koordinatör

Araştırma Görevlisi Feride Öksüz Gül

ferideoksz@gmail.com

Teknik destek, kullanıcı adı ve şifresi için

Teknik Koordinatör

Dr. İsmail TONBULOĞLU

ismailtonbuloglu@gmail.com

İMUSEM

Fatma AVCI

imusem@medeniyet.edu.tr

0 216 280 34 83

Bu program İMÜSEMİMUZEMÖncü Eğitimciler ve Öncü Yöneticiler işbirliği ile yürütülmektedir.

BAŞVUR