SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Okullar İçin Beceri Matrisleri Eğitimi - UZAKTAN EĞİTİM

30.09.2017

Okullar İçin

Beceri Matrisleri Eğitimi

UZAKTAN EĞİTİM

IMUSEM708-01

Eğitim Tarihi

Eğitim:

30 Ekim - 01 - 03 - 06 - 08 Kasım 2017

Sınav: 10 Kasım 2017

Eğitimin Süresi 5+1 Hafta 12 Saat
Ücret

125,00 TL (%8 KDV)

Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyelerine ücretsizdir.

Kamu eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve yönetici yardımcılarına %25 indirim (93,00 TL + %8 KDV = 101,25 TL)

İndirim oranları için tıklayınız.

Kontenjan 10-100
Eğitici

Dr. Sinan KÖSEOĞLU

Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı)
Eğitim Mekanı Uzaktan Eğitim

Tanım

Bir iş veya meslekle ilgili yapılan işlerin gruplandırılarak gösterildiği tablo.

Hedef Kitle

Okul İdarecileri, Meslek Lisesi Öğretmenleri.

Amaç

 1. Öğretilecek işin öğrenilebilir parçalara ayrılması / müfredat oluşturma,
 2. İş standartlarının belirlenmesi,
 3. Aynı işi yapan kişiler arasında seviye farklarının tespiti ve giderilmesi,
 4. İşlerin ve pozisyonların yedeklenmesi,
 5. Göreve yeni gelecek kişiler için eğitim planının hazırlanması,
 6. Bireyle birlikte fonksiyonun / işin gelişmesi,
 7. Beceri ve yetkinlik envanteri hazırlanması,
 8. Uzmanlığın teşvik edilmesi,
 9. Objektif işe alım ve terfi kriterlerinin oluşturulması.

Kapsam

 1. Çalıştay yoluyla matrise girecek işlerin belirlenmesi,
 2. Matrisin hazırlanması,
 3. Eğitim notlarının hazırlanması,
 4. Değerlendirme yönteminin belirlenmesi,
 5. Kişilerin değerlendirilmesi,
 6. Matrisin ve mevcut durumun kişilerle paylaşılması ve geribildirim alınması,
 7. Kişisel eğitim planlarının hazırlanması (süre, eğitmen, eğitim yeri vb),
 8. Eğitimlere başlanması,
 9. Ölçme ve değerlendirme (sınav ve gözlem),
 10. Gelişimin izlenmesi ve bireysel koçluk yapılması.

Yöntem

Ders uygulamalı olarak anlatılacak ve derse katılan kişilerden beceri matrisi hazırlamaları istenecek.

Sınav

20 Ekim 2017 Cuma

Eğitimci 

Dr. Sinan Köseoğlu

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yaptı. Üniversitelerde alanıyla ilgili lisans dersleri vermektedir.

Lisans mezuniyetinden sonra özel bir eğitim kurumunda 3 yıl öğretmen olarak çalıştı. 2000 yılından itibaren özel bir şirkette eğitim,  İK, denetim ve iş mükemmelliği alanlarında görev aldı. Halen Organizasyonel Gelişim Müdürü olarak aynı kurumda çalışmalarını sürdürmektedir.

Gerçekleştirdiği çalışmalar ve uzmanlık alanları aşağıda verilmiştir:

 • İş mükemmelliği kapsamında kültür dönüşüm çalışmaları (fonksiyonel hizalanma, kurumsal geribildirim araçlarının geliştirilmesi, maviyaka iş profili dönüşümü, benchmark çalışmaları, Y kuşağı aidiyet geliştirme, uzmanlığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi)
 • SAP Eğitim Modülü kavramsal tasarım çalışması
 • EFQM Modeline göre dış değerlendirme çalışmasının yapılması, aksiyon planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi
 • İyileştirme kapsamında Kaizen ve Kazançmetre çalışmaları
 • Eğitim tasarımı;  usta öğretici eğitimi, formen yöneticilik eğitimi, gıda formasyonu programı
 • TPM çalışmaları (Otonom bakım, eğitim ve Kaizen)
 • Okullarla  eğitim konusunda işbirlikleri geliştirme (İTÜ, Doğuş Ünv., Zeytinburnu EML, Haydarpaşa EML)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun liderliğinde Meslek Standartları Projesi
 • İK uygulamaları denetimi (performans, bordro, eğitim, endüstriyel ilişkiler, işe alım)
 • Mavi yaka İK alanında sistem kurulması (kademe yapısı oluşturma, iş analizi, görev tanımı hazırlama ve iş değerleme, işe alım, oryantasyon, yeni eleman deneme devresi sistemi, operatör eğitimleri, işbaşı eğitimleri)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlaştırma çalışmaları
 • Bireysel öneri sistemleri geliştirilmesi ve işletilmesi
 • Eğitim birimi alt yapısı kurulması (eğitim sorumlusu yetiştirme, eğitim prosedürü, eğitim kayıt ve sicilleri, ölçme ve değerlendirme sistemi, raporlama vs.)
 • Performans koçluğu

Programa Kayıt Olma Şekli

1. Adım: Aşağıdaki BAŞVUR butonuna tıklayarak ön başvurunuzu yapınız.

2. Adım: Başvuru teyit epostası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ilk taksit tutarını yatırınız.

3. Adım: Ödeme dekontunuzu imusem@medeniyet.edu.tr adresine eposta yoluyla gönderiniz.

4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit epostası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır.

Not: Programa kayıt olmak için ödeme yaptığınız halde geçerli bir sebepten programa devam edemeyecek olursanız, dersler başlamadan önce iade talebinde bulunanlara 50 TL kayıt ücreti kesildikten sonra kalan ücretin tamamı, iade edilecektir.    

İletişim

Fatma AVCI

0 216 280 34 83

imusem@medeniyet.edu.tr

Bu program İMÜSEMİMUZEM ve Öncü Yöneticiler işbirliği ile yürütülmektedir.

BAŞVUR