SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Rebab Eğitimi

28.12.2018

Rebab Eğitimi

IMUSEM230-01

Eğitim Tarihi

2. Periyot: 04 Şubat - 30 Nisan 2019

Eğitimin Süresi

13 Hafta - 26 Saat

Haftada 2 (iki) saat

(Ders günleri kursiyerler ile müşterek belirlenecektir)

Ücret

1.000,00 TL (KDV dahil)

(Bir periyot ücretidir)

İndirim oranları için tıklayınız.

Eğitici Rebâbî İbrahim Metin UĞUR (TRT İstanbul Radyosu Çello ve Rebab Sanatçısı)
Kontenjan 10 - 30
Koordinatör Arş. Gör. Semih ÖZDEMİR (İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü Türk Musikisi Anabilim Dalı)
Eğitim Mekanı İMÜ Altunizade Yerleşkesi
 

Amaç

Türk müziğinin klasik enstrümanlarından biri olan Rebab’ın ve icrasının, yine Türk müziğinin öğretiyi aktarma biçimi olan “Meşk” yoluyla öğretilmesi.

Hedef Kitle

Rebab öğrenmeye istekli her yaştan müziksever.

İçerik

Rebab enstrümanının öğretilmesi.

Ölçme Değerlendirme Süreci

Birebir pratik icra sınavı.

Rebâbî İbrahim Metin UĞUR

Beş-altı yaşlarında babasının çaldığı tanbur ve bağlama sazlarıyla tanışarak müziğe adım attı. Daha sonra öğretmen olan büyük ablasının çaldığı keman sazına yöneldi. Daha sonra bir motor tamir ustası olan Habib Karpuzoğlu’ndan ilk nota bilgilerini öğrendi. Bestekâr İsmail Baha Sürelsan'ın otuz üç kişiden oluşan grubunun üyelerinden Kanuni Abdulhafız Konaç'dan mûsikî nazariyatı, klasik tavır ve üslup dersleri aldı. Bir yandan İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümündeki eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 1987 yılında ise TRT sanatçısı olarak göreve başladı. Halen TRT İstanbul Radyosu'nda görev yapmaktadır.

Sanat anlayışını klasik tavır ve üslubunun yüksek incelikleri ile zevk-i selîmi üzerine inşa ettiği icrakârlığında, ülkede temâyüz etmiş az sayıdaki bütün sanatkârların kutup yıldızı olan Tanburî Cemil Bey ekolünü esas almıştır. Cemil Bey ve oğlu Mesud Cemil Bey'den bu yana Türk müziğindeki çello icrasında bir inkişaf ve terakkî olmadığını görüp, bu sazın kendi doğasına ve orijinaline uygun çalınmadığı fikrinden hareketle bu müzikteki çello icrasına yepyeni, sazın bütün kapasitesine uygun düşen, virtüozite olanaklarını ortaya koyan bir icra tekniği getirmiştir. Orkestra eşlikli konseptlerin yanı sıra piyano eşliğiyle de çello sazının solist niteliğini ortaya çıkaran çalışmalar yapmakta ve konserler vermektedir. Seçkin eserlerden oluşan repertuvarında Oda Orkestrası eşliği için yazdığı düzenlemeler de bulunmaktadır. Yurtiçinde ve dışında Türk müziğini tanıtacak, sevdirecek birçok konsere imza atmıştır. Büyük ilgi uyandıran ve takdir toplayan konserleriyle Türk müziğini başarıyla temsil eden sanatkâr, bu müziğe olan ilgiyi de arttırmıştır.

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve oğlu Sultan Veled Hazretleri’nin çalmış oldukları kadim rebab sazının hem icra tekniğinin hem de fiziksel yapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında yaptığı kıymetli çalışmalarla ortaya koyduğu yenilikler, bu sazın yıllar içerisindeki serüveninde tarihî öneme sahiptir. Yüzyıllar içerisinde diğer sazlardaki teknik ilerlemenin aksine, tek tel üzerinde çalınmasının getirdiği zorluk ve atkuyruğundan yapılmış telinin akort problemlerine sebebiyet vermesi gibi nedenlerde sanatkârların ilgisinin azaldığı kadim rebab sazını, bu sazın bu haliyle artık çalınamayacağına dair yanlış inancın kuvvetlendiği son zamanlarda, beynelmilel standartlara getirip Türk müziği camiasının yanı sıra özellikle Batı sanat dünyasını da bu sazın büyülü sesiyle ve elbette Tanburî Cemil Bey ekolüne dayanan kendine has icra üslubuyla mütehassis ve müteessir etmiştir. Yaptığı araştırmalar sonunda atkuyruğu tel yerine, sazın kendi dönemine uygun olarak bağırsaktan yapılmış, saç kalınlığında ameliyat ipliği tercih ederek tonalite, ses hacmi ve akort direnci açısından mükemmel sonuçlar almıştır. Bunun yanında rebab sazının iki adet bas-pest-, iki adet de tiz-nısfiyesini yaparak dört ayrı akorttan oluşan ailesini vücuda getirmiştir. Böylece keman ailesinde olduğu gibi bas, bariton, tenor ve soprano olmak üzere bütün ses aralıklarına sahip bir ses skalası üretilmiştir. Ayrıca enstrümanın bütün fiziki bileşenlerine de ebat, ölçü ve nitelik standardı getirmiştir.

Yurtiçi ve dışında, çok sayıda ülkede ilgi toplayan konserlerine devam etmektedir.

Ödeme Bilgileri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermeye İşletmesi 

T.C. ZİRAAT BANKASI

Çemenzar Şubesi

Şube Kodu: 900

IBAN: TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

(IMUSEM230-01 Rebab Eğitimi ücreti olduğunu belirtiniz.)

Ücret, havale veya EFT yoluyla ya da kredi kartı ile ödenebilir. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenlerin imusem@medeniyet.edu.tr - imusem01@gmail.com adresine eposta ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Elden ödeme alınmamaktadır. 

Programa Kayıt Olma Şekli

1. Adım: Aşağıdaki BAŞVUR butonuna tıklayarak ön başvurunuzu yapınız.

2. Adım: Başvuru teyit epostası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ilk taksit tutarını yatırınız.

3. Adım: Ödeme dekontunuzu imusem@medeniyet.edu.tr - imusem01@gmail.com adresine eposta yoluyla gönderiniz.

4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit epostası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır.

Not: Programa kayıt olmak için ödeme yaptığınız halde geçerli bir sebepten programa devam edemeyecek olursanız, dersler başlamadan önce iade talebinde bulunanlara 50 TL kayıt ücreti kesildikten sonra kalan ücretin tamamı, iade edilecektir.

İletişim

Kurs kapsamı hakkında bilgi almak için 

Akademik Koordinatör

Arş. Gör. Semih ÖZDEMİR

semih.ozdemir@medeniyet.edu.tr

İMUSEM

Fatma AVCI

imusem@medeniyet.edu.tr

0 216 280 34 83

BAŞVUR