Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Seminerler

Kurs Kodu: IMUSEM100

Seminer,  katılımcılara bir konuyla ilgili bilgi vermek, genel kültür kazandırmak, güncel konulara ilişkin farkındalık oluşturmak ya da gündemdeki bir konu hakkında farklı bakış açılarını paylaşmak amacıyla düzenlenen, geniş katılımlı, birkaç saatlik kısa süreli eğitimlerdir. Seminerlerde bir ya da birkaç konuşmacı olur. Seminer sonunda konuşmacıya katılımcılar tarafından soru sorulabilmekte ve etkileşimli bir paylaşım ortamı oluşturulmaktadır. Seminer sonunda katılımcılara belge verilmemektedir.
 

İMÜSEM Bünyesinde Açılan Seminerler

1. Ortadoğu Okulu

2. Çocuğun Başarısında Ebeveyn Tutumlarının Etkisi

3. Ruhsal İyiliğe Giden Yol - Affetme Eğitimi