Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitimler

Kurs Kodu: IMUSEM700

Uzaktan eğitim, senkron, asenkron, web tabanlı ya da internet tabanlı eğitimlerdir. Uzaktan eğitim yoluyla açılan eğitimler, eğitimin içeriğine göre belirlenecek sayıda katılımcıya sunulur. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilir.

İMÜSEM Bünyesinde Açılan Uzaktan Eğitimler

1. Önleyici Rehberlik ve Danışmanlık Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

2. Okul ve Eğitim Yöneticileri için Soruşturmacılık (Muhakkiklik) Eğitimi

3. Okul ve Eğitim Yöneticileri için Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

4. Okul ve Eğitim Yöneticileri için Makale ve Bildiri Yazma Kursu

5. Okulda Bütçe Yönetimi

6. Kariyer Rehberlik ve Danışmanlık Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

7. Manevi Rehberlik ve Danışmanlık (MRD) Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

8. Beceri Matrisleri ile Pratik Öğrenme Eğitimi

9. Bir Kurumsal Öğrenme Aracı Olarak Kıyaslama - Benchmarking Eğitimi

10. Veri Analitiği Uzmanlığı Sertifika Programı

11. Özel Eğitim Kurumu Açma Eğitimi

12. Okullar için Beceri Matrisleri Eğitimi

13. Okulların Bireysel Öneri Sistemleri ile Geliştirilmesi Eğitimi

14. Yönetsel Karar Modelleme ve MS Excell Destekli Problem Çözme Teknikleri