Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yurtdışına Açılan Eğitimler

Kurs Kodu: IMUSEM500

Yurtdışına açılan eğitimler, yurtdışından katılımcıların başvurabileceği eğitimlerdir. Yurtdışına açılan eğitimler, diğer ülkelerden bireysel katılımcıların, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, resmi kuruluşların ya da özel şirketlerin talepleri doğrultusunda düzenlenir. Eğitimler İMÜ yerleşkelerinde ya da uygun başka eğitim mekanlarında gerçekleştirilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilir.

İMÜSEM Bünyesinde Yurtdışına Açılan Eğitimler

1. Yabancılara Türkçe

2. Eğiticilere Yönelik Mesleki Pedagojik Eğitim Programı