Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yurtdışında Açılan Eğitimler

Kurs Kodu: IMUSEM600

Yurtdışında açılan eğitimler, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya da diğer ülke vatandaşlarının başvurabileceği eğitimlerdir. Yurtdışında açılan eğitimler, diğer ülkelerden bireysel katılımcıların, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, resmi kuruluşların ya da özel şirketlerin talepleri doğrultusunda düzenlenir. Eğitimler ilgili ülkede gerçekleştirilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilir.

İMÜSEM Bünyesinde Yurtdışında Açılan Eğitimler