SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Misyon Vizyon

Misyon
Misyonumuz, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyon
Vizyonumuz, hayat boyu öğrenme ve araştırma ilkesinden hareketle üniversite bilgi birikiminin ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmasında öncü bir merkez olmaktır.