Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra piyasa şartlarındaki değişiklikleri esas alarak kamuya, özel sektöre, sivil toplum ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemektir.