Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Misyon
Misyonumuz, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyon
Vizyonumuz, hayat boyu öğrenme ve araştırma ilkesinden hareketle üniversite bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmasında öncü bir merkez olmaktır.